Moment Eiendom AS - Leietakerrådgiver

Din prefererte leietakerrådgiver

Som leietakers representant sikrer vi de beste lokaler for optimal drift av virksomheten.

Moment Eiendom bistår bedrifter med leietakerbehov i hele Norge.
Gjennom strukturerte søk- og forhandlingsprosesser
bistår vi med:

Leietakerrådgiver - nyetablering og relokalisering
Leietakerrådgiver - Reforhandling
Leietakerrådgivning - Samlokalisering
Leietakerrådgivning - Kjøpsrådgivning
Leietakerrådgivning - Kjøpsrådgivning

nyetablering / relokalisering

reforhandling

samlokalisering

salg med tilbakeleie

kjøpsrådgivning

Vi tar ansvar for hele prosessen knyttet til etablering av nye leieforhold, reforhandlinger eller kjøp, samt salg med tilbakeleie av eiendom. Disse prosessene er både tid- og ressurskrevende, og innebærer bl.a. behovsanalyse/kravspesifikasjon, konkurranseutsetting i form av søk/kartlegging av alternativer og avtaleforhandlinger.

Rådgiverne i Moment Eiendom er blant markedets mest erfarne innen leietakerrådgivning og har gjennomført over 200 oppdrag.

Vi bistår ikke gårdeiere med utleie, og er således en uavhengig rådgiver med sammenfallende mål som våre kunder.

Våre tjenester

Uavhengig av hvilken problemstilling bedriften som leietaker står foran, vil Moment Eiendom være en solid og kompetent samarbeidspartner. Vi samarbeider tett med våre kunder for å forstå deres forretningsmessige mål, og gir strategiske råd som sikrer leietaker den optimale løsning til markedets beste betingelser;

 • Vi har inngående markedskunnskap hva gjelder ledighet nå og i fremtiden, nybyggsprosjekter, eiendomsaktører, leiepriser etc. i alle de store norske byene
 • Vi har en effektiv og velprøvd metodikk og vår analytiske tilnærming gir beslutningstakere kvalitetssikrede beslutningsunderlag
 • Vi tar ansvar for fremdriften i prosjektet og gir våre kunder trygghet for at prosessen leder frem til det beste alternativet og at alle behov og krav blir ivaretatt

nyetablering og relokalisering

En riktig gjennomført søkeprosess skal gi bedriften en rekke positive effekter utover valg av beliggenhet;

 • Bedre samhandling og internkommunikasjon
 • Sikre gode og effektive arbeidsprosesser
 • Sterkere identitet og bedriftskultur
 • Styrket posisjon for å beholde og rekruttere de beste medarbeiderne
 • Forbedret kostnadseffektivitet og fleksibilitet

Leiekontraktens utløp gir bedriften en gylden mulighet til å konkurranseutsette lokalbehovet og teste markedet mot betingelsene i gjeldende leiekontrakt.

Parallelt bør man benytte muligheten til å utfordre;

 • Interne arbeidsprosesser
 • Effektiviteten i lokalene
 • Hvorvidt lokalene tilrettelegger for samhandling og fremtidig strategi

 

reforhandling

samlokalisering

En riktig gjennomført samlokaliseringsprosess skal tilføre bedriften operasjonelle synergier og økonomiske besparelser, men ambisjonen ved en samlokalisering bør inneholde mer enn det;

 • Skape en felles identitet og styrket bedriftskultur
 • Gi organisasjonen ny energi og inspirere til kreativitet
 • Bedre samhandling og internkommunikasjon
 • Sikre gode og effektive arbeidsprosesser
 • Mange bedrifter som i dag eier egne arealer, vil kunne frigjøre betydelig kapital ved å gjennomføre salg av eiendom med tilbakeleieavtaler
 • Mange leietakere som vurderer nyetableringer eller relokaliseringer kan realisere betydelige gevinster ved kjøp av eiendom parallelt med et salg med tilbakeleie
 • Vi har kompetansen, energien og gjennomføringsevnen til å igangsette og sluttføre kjøp og salg med tilbakeleie for større brukere av eiendom

SALG MED TILBAKELEIE

kjøpsrådgivning

 • Vi har god oversikt over markedet for næringseiendom og holder oss løpende oppdatert gjennom våre mange eiendomssøk
 • Vi har den nødvendige kompetanse og erfaring til å finne interessante investeringsobjekter på vegne av kjøpere av næringseiendom, basert på et sett med kriterier
 • Vi har energi og gjennomføringsevne til å igangsette og sluttføre investeringsprosesser for kjøpere av næringseiendom

NB!

Moment Eiendom er partnereiet og driver ikke med utleie av næringseiendom for gårdeiere

Utvalgte referanser

Våre verdier påvirker vår adferd og måten vi jobber på. Verdiene skal bidra til at samarbeidet blir inspirerende og møter de målsetninger vi er blitt enige om.

Grundige
Vi leverer det vi lover. Vi leverer kvalitet og jobber analytisk. Vi er langsiktige.

Offensive
Vi utfordrer kunden, tar ansvar, er nytenkende og kreative. Vi setter ambisiøse mål.

Engasjerte
Vi er rause og gir av oss selv. Vi skal ha det gøy på jobb.

Kontakt oss

Hvorfor velge Moment Eiendom?

 • Moment Eiendom er en uavhengig rådgiver med lang erfaring som leietakerrådgiver i hele Norge
 • Vi har mer enn 40 års kombinert erfaring fra næringsmegling/leietakerrådgivning
 • Vi har gjennomført mer enn 200 leietakerrådgivningsoppdrag
 • Vårt team består av kompetente, motiverte, engasjerte og løsningsorienterte medarbeidere med kapasitet til å gi prosjektet høy prioritet
 • Vi har tverrfaglig kompetanse og bred erfaring fra bl.a. selv å ha vært leietaker i ledende stillinger som CEO, CFO, HR-direktør og IT-sjef. Vi har kompetanse til å ivareta kombinasjonen av bedriftseierens, ledelsens og de ansattes perspektiv
 • Vi tilbyr høy servicegrad og god tilgjengelighet

TOM BRINCK-MORTENSEN

PARTNER

+47 960 17 005

tbm@moment-eiendom.no

ANDREAS TEILMAN

PARTNER

+47 915 75 591

at@moment-eiendom.no

ATLE STRØM

PARTNER

+47 917 29 019

as@moment-eiendom.no

HENRIK RAMBERG

PARTNER

+47 905 89 987

hr@moment-eiendom.no

© Moment Eiendom AS    |    Org. nr. 995 729 253 MVA